Strategie migracji

Kacper Bąk
4 min readNov 25, 2022

--

Nie sposób przecenić znaczenia strategii migracji danych. Jest ona istotnym elementem każdego planu zarządzania danymi. Strategia migracji danych jest niezbędnym krokiem w procesie migracji danych z jednego środowiska do drugiego.

Strategia migracji danych to plan przenoszenia danych z jednej lokalizacji do drugiej i jest to ważny krok w każdej migracji bazy danych. Strategia migracji danych powinna zawierać plan jak przenieść dane i co z nimi zrobić po dotarciu do nowej lokalizacji.

Dobra strategia migracji danych powinna uwzględniać różne techniki i metody, które są dostępne dla migracji danych, a także powinna uwzględniać koszty związane z każdą techniką i metodą. Koszty będą zależeć od takich czynników jak odległość, pojemność pamięci masowej, czas potrzebny na migrację, liczba baz danych zaangażowanych w proces, i tak dalej.

Strategia migracji danych jest ważna, ponieważ zapewnia, że dane są migrowane do nowego systemu bez żadnych strat. Zapewnia również, że dane mogą być łatwo odzyskane w przypadku katastrofy.

Migracja danych z jednego systemu do drugiego jest trudnym procesem, ale z odpowiednią strategią migracji danych, staje się mniej skomplikowana.

Jakie są dwie strategie migracji danych?

Migracja danych odnosi się do procesu przenoszenia danych z jednego systemu lub platformy do innego. Istnieją dwie główne strategie migracji danych:

1. Wyciągnij i załaduj

Ta strategia jest używana, gdy istnieje potrzeba przeniesienia danych z systemu on-premise do chmury. Strategia ta polega na wyodrębnieniu danych ze starszego systemu i załadowaniu ich do nowej bazy danych w chmurze.

Migracja danych do chmury to strategia, którą firmy wykorzystują, gdy potrzebują zmigrować swoje dane z jednego magazynu do drugiego. Z tej strategii mogą korzystać firmy, które urosły w siłę i potrzebują więcej miejsca do przechowywania danych, lub te, które chcą przenieść swoje dane z obiektu on-premises do usługi w chmurze.

2. Replikacja danych

Strategia ta jest stosowana w przypadku konieczności przeniesienia danych pomiędzy systemami, które znajdują się w chmurze, np. pomiędzy dwoma różnymi aplikacjami SaaS lub bazami danych w ramach platformy tego samego dostawcy. Polega ona na skopiowaniu wszystkich niezbędnych danych z jednej aplikacji lub bazy danych do drugiej, bez konieczności ich wcześniejszego wyodrębniania.

7 kroków do stworzenia idealnej strategii migracji danych

Proces migracji danych jest jednym z najbardziej złożonych i ważnych procesów, które podejmuje organizacja. W tym procesie organizacja musi określić jakie dane musi zmigrować, ile danych musi zmigrować i kiedy.

1. Zdefiniuj zakres migracji danych.

Pierwszym krokiem jest określenie, które dane muszą zostać zmigrowane i w jakim celu.

Zakres migracji danych będzie zależał od rodzaju danych i narzędzi, których używasz. Na przykład, jeśli migrujesz z Excela do Google Sheets, to będziesz chciał skopiować wszystkie arkusze kalkulacyjne i dane do Google Sheets. Jeśli migrujesz z SharePoint do Salesforce, to będziesz chciał zmigrować wszystkie pliki, listy, biblioteki i treści.

2. Oceń swoje obecne dane

Ponieważ świat przechowywania danych ewoluuje, ważniejsze niż kiedykolwiek jest dla firm ponowna ocena ich obecnych danych i określenie, czy warto ponieść koszty migracji, czy nie. Zrozumienie, gdzie przechowywane są dane, jak są zorganizowane i jakich programów używasz, pomoże Ci podjąć decyzję, czy migracja do nowego systemu będzie korzystna.

3. Zdefiniuj docelowe środowisko danych

Docelowe środowisko danych to lokalizacja, w której chcesz, aby Twoje dane znalazły się po migracji. Może to być środowisko on-premises, cloud lub hybrydowe. Struktura danych będzie zależała od docelowego środowiska i tego, jak będą one wykorzystywane.

Jest kilka rzeczy, które powinieneś rozważyć przed migracją bazy danych:

  • Czy będziesz musiał przenieść swoją bazę danych z jednego środowiska do drugiego?
  • Jakie są koszty z tym związane?
  • Jakie są zagrożenia związane z przenoszeniem baz danych?
  • Ile przestojów możesz tolerować w swojej bazie danych?
  • Skąd wiesz, że wszystkie Twoje dane zostaną zmigrowane poprawnie i nie będą miały żadnych błędów?

4. Określ ryzyko

Migracja danych wiąże się z wieloma zagrożeniami, w tym z ryzykiem utraty danych, których nie da się odzyskać, przerwania świadczenia usług lub pogorszenia jakości usług oraz zwiększonego ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

Nowy projekt migracji danych to niezwykle złożony i czasochłonny proces obarczony wieloma ryzykami, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność firmy. Z tych powodów firmy powinny upewnić się, że posiadają kompleksowe zrozumienie swoich danych i ich podstawowych zależności przed rozpoczęciem jakiegokolwiek projektu.

5. Opracowanie planu migracji danych

Najbardziej kluczowym etapem każdej strategii migracji danych jest stworzenie odpowiedniego planu, który będzie realizowany w celu zmniejszenia szansy utraty jakichkolwiek danych.

Plan migracji danych jest ważną częścią strategii zarządzania danymi. Pozwala on organizacjom zaplanować przemieszczanie danych z jednego środowiska do drugiego.

Pierwszym krokiem w tworzeniu planu migracji danych jest identyfikacja wymagań biznesowych i technicznych dla projektu. Wymagania te określą, jaki rodzaj rozwiązania należy wdrożyć, ile czasu to zajmie i ile będzie kosztować. Na przykład, jeśli migrujesz bazę danych z jednego serwera na inny o innej architekturze sprzętowej, to może być konieczne skorzystanie z usług zewnętrznego dostawcy, który specjalizuje się w migracji baz danych.

Drugim krokiem jest identyfikacja wszystkich możliwych źródeł i miejsc docelowych dla Twoich danych. Obejmuje to zarówno źródła offline i online, jak i wewnętrzne i zewnętrzne miejsca docelowe. Im więcej źródeł lub miejsc docelowych, które zidentyfikujesz, tym większa szansa na błędy.

6. Wykonaj swój plan migracji danych

Plan migracji danych to dokument, który zawiera przegląd procesu migracji danych. Powinien zawierać szczegóły dotyczące środowisk źródłowych i docelowych, narzędzi i technik, które mają być użyte, oraz wszelkich zagrożeń, które mogą wpłynąć na migrację.

Plan ten powinien być realizowany w fazach od początku do końca z punktami kontrolnymi na każdym etapie. Punkty kontrolne są ważne, ponieważ pozwalają zidentyfikować wszelkie kwestie i problemy na wczesnym etapie, zanim wymkną się spod kontroli.

Dobry plan migracji danych może pomóc Ci uniknąć kosztownych błędów lub katastrof podczas procesu migracji danych.

7. Zatwierdzenie danych w środowisku docelowym

Ważne jest, aby zatwierdzić dane w środowisku docelowym, aby można je było wykorzystać. Istnieją dwa główne powody, dla których należy to zrobić:

  • Aby upewnić się, że wszystkie dane zostały pomyślnie zmigrowane i są możliwe do wykorzystania w nowym środowisku.
  • Aby upewnić się, że nie ma błędów lub jakiejkolwiek utraty danych podczas migracji.

Walidacja danych pomoże Ci również znaleźć wszelkie błędy w treści, które można naprawić przed jej opublikowaniem.

--

--